Argument a przykład w rozprawce

DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).3
Krzysztof Kaszewski
Google Scholar Krzysztof Kaszewski
Słowa kluczowe:
Publikacja:

Abstrakt

In the school essay, the student is expected to distinguish between an argument and an example. In this article, I analyze the benefits and difficulties associated with this approach to argumentation as well as present ideas for activities and exercises that can help students formulate arguments, choose examples, and distinguish one from the other.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.