• Edukacja wczesnoszkolna versus język łaciński — podręczniki

Edukacja wczesnoszkolna versus język łaciński — podręczniki

DOI: https://doi.org/10.19195/1642-5782.19(29).8
Joanna Pieczonka
Google Scholar Joanna Pieczonka
Publikacja:

Abstrakt

The article presents three coursebooks on the Latin language, published in years 2006–2018 in Poland. The author examines the advantages and disadvantages of the books and wonders if they may be used as teaching materials during early school education, i.e. in primary school, grades 1–3.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.