Rada Redakcyjna

Marek Czapliński

Adam Dobroński

Maria Koczerska

Danuta Musiał

Jan M. Piskorski

Krzysztof Pomian

Andrzej Rachuba

Wojciech Rojek

Aleksandra Witkowska