Komitet Redakcyjny

Włodzimierz Lengauer - redaktor naczelny

Jerzy Kochanowski - zastępca redaktora naczelnego

Andrzej Karpiński

Michał Kopczyński

Krzysztof Skwierczyński

Andrzej Szwarc

Jacek Adamczyk - sekretarz

 

 

Informacje dla autorów.