Wróć do szczegółów artykułu Wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.
Pobierz