• „Bagno behawioralne”. Celowe upodlenie człowieka w systemach totalitarnych