• Colloquia Anthropologica et Communicativa

Colloquia Anthropologica et Communicativa

„Zrozumienie kultury i jej współczesności zyskuje, gdy poszukuje się źródeł choćby dawno zapomnianych, obserwuje, jak zmieniają się konteksty, w których wciąż trwają podstawowe wyobrażenia, motywy, symbole, jak nawarstwiają się znaczenia i jak spod tego kulturowego palimpsestu wciąż wyłaniają się utracone na pozór archaiczne sensy” – tak właśnie widział i opisał Colloquia Anthropologica et Communicativa ich pomysłodawca i założyciel, pierwszy redaktor naczelny, prof. Piotr Kowalski. Jego zamysłem było stworzenia takiego czasopisma, które przede wszystkim z perspektywy antropologicznej i komunikacyjnej podejmowałoby rozliczne tematy kultury, jednocześnie, poprzez różnorodność materii i metodologii, pozwoliło oglądać przedmiot z perspektyw odrębnych dyscyplin poznania w rozmaitości historycznych kontekstów. Zamieszczane artykuły zaś by nie ograniczały się do naukowych wywodów, lecz nosiły znamiona rozmowy, swoistej polemiki autora z czytelnikiem, tak by nie wszczynać kolejnych, pryncypialnych, filozoficznych i metodologicznych sporów, ale jedynie poszukiwać odpowiedzi na to, co w istocie interesujące, co jawi się w historii idei, kulturoznawczym namyśle, historii sztuki i kultury, a także w debacie publicznej i medioznawczej analizie…

Abstrakty artykułów opublikowanych w Colloquia Anthropologica et Communicativa - zaczynając od pierwszego tomu, z roku 2009 - znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS).

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/cac

Rocznik. Format B5

ISSN: 0239-6661