• Moc oryginału w mediach? Trwałość kultu wizerunków na przykładzie wystawienia telewizyjnego „Całunu Turyńskiego”

Moc oryginału w mediach? Trwałość kultu wizerunków na przykładzie wystawienia telewizyjnego „Całunu Turyńskiego”

Magdalena Kunińska
Google Scholar Magdalena Kunińska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.