• Tom 12 (2019): Antropologia, media, komunikacja

Tom 12 (2019): Antropologia, media, komunikacja

[49]

Strony redakcyjne i spis treści
Antropologia, media, komunikacja, Strony 1 - 5
Pobierz artykuł PDF
Sytuacje folklorotwórcze: u źródeł antropologii mediów
Antropologia, media, komunikacja, Strony 7 - 15
Pobierz artykuł PDF
„Mother!” — Darren Aronofsky o istocie miłości, cierpienia i relacji człowieka z Bogiem
Antropologia, media, komunikacja, Strony 17 - 26
Pobierz artykuł PDF
„Mleko i miód” Rupi Kaur jako produkt kultury nowomedialnej
Antropologia, media, komunikacja, Strony 27 - 38
Pobierz artykuł PDF
Fikcjonariusze fałszywej ideologii. Antropologia coachingu
Antropologia, media, komunikacja, Strony 39 - 69
Pobierz artykuł PDF
Moc oryginału w mediach? Trwałość kultu wizerunków na przykładzie wystawienia telewizyjnego „Całunu Turyńskiego”
Antropologia, media, komunikacja, Strony 71 - 81
Pobierz artykuł PDF
Biedny jako Inny. Stereotypizacja ubogiego na przykładzie wybranych programów telewizyjnych
Antropologia, media, komunikacja, Strony 83 - 92
Pobierz artykuł PDF
Rozwój kanałów komunikacyjnych na przykładzie polskiej przestrzeni medialnej
Antropologia, media, komunikacja, Strony 93 - 100
Pobierz artykuł PDF
„W tej chwili nic nie widzę, ale prowadzi Polak, tylko nie wiem który”, czyli medialny obraz Wyścigu Pokoju
Antropologia, media, komunikacja, Strony 101 - 108
Pobierz artykuł PDF
„Czasem wszystkich oszuka najczęściej nikogo nie zmyli”. Mapy meteorologiczne, polska codzienność, geopolityka wprowadzenie do tematu
Antropologia, media, komunikacja, Strony 109 - 118
Pobierz artykuł PDF
Niedyskrecja medium i wstydliwość zapisu. O abiektualnym charakterze tego, co nagrane
Antropologia, media, komunikacja, Strony 119 - 128
Pobierz artykuł PDF
Wygląd litery jako komunikat
Antropologia, media, komunikacja, Strony 129 - 138
Pobierz artykuł PDF
Czasy, zegary i „umierający” zawód… Przyczynek do kulturowej historii dwudziestowiecznego zegarmistrzostwa polskiego
Antropologia, media, komunikacja, Strony 139 - 162
Pobierz artykuł PDF
Logo nieśmiertelności — o poszukiwaniach pomnika trwalszego niż ze spiżu
Antropologia, media, komunikacja, Strony 163 - 174
Pobierz artykuł PDF
Kraina Grzybów: nostalgiczny powrót do przeszłości
Antropologia, media, komunikacja, Strony 175 - 184
Pobierz artykuł PDF