• „Mother!” — Darren Aronofsky o istocie miłości, cierpienia i relacji człowieka z Bogiem

„Mother!” — Darren Aronofsky o istocie miłości, cierpienia i relacji człowieka z Bogiem

Marcin Kępiński
Google Scholar Marcin Kępiński
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.