• Sytuacje folklorotwórcze: u źródeł antropologii mediów