• Niedyskrecja medium i wstydliwość zapisu. O abiektualnym charakterze tego, co nagrane