• Trup a groza śmierci jako relacja uregulowana kulturowo