• Aparycja językowa w środowisku wzmożonych emocji