• Wtórna oralność a myślenie magiczno-metamorficzne