• Ciała, wiele ciał — o literackiej i kulturowej konstrukcji ciała na przykładzie powieści Michela Fabera "Szkarłatny płatek i biały"

Ciała, wiele ciał — o literackiej i kulturowej konstrukcji ciała na przykładzie powieści Michela Fabera "Szkarłatny płatek i biały"

Przemysław Dudziński
Google Scholar Przemysław Dudziński
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.