• Funkcja mitu, opowiadania i bajki w kulturze krajowców Melanezji