• Kategoria prawdy jako element dziennikarskiego samoopisu