• O korzyściach z deklarowanej szczodrości. Pragmatyczna uprzejmość reklamy