• Poza metaforą i sophrosyne. Kataklizmy według Aby’ego Warburga