• Oswajanie przestrzeni w  tradycyjnej kulturze ludowej — na przykładzie tetralogii huculskiej Stanisława Vincenza

Oswajanie przestrzeni w  tradycyjnej kulturze ludowej — na przykładzie tetralogii huculskiej Stanisława Vincenza

Jolanta Ługowska
Google Scholar Jolanta Ługowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.