• Puste finały. Zakończenie otwarte w  literaturze i  filmie