• Życie skazańców na Sachalinie w relacjach Agnellusa Kowarza