• „Inny” w dyskursie i w języku. Studium przypadku