• Wyjście z osaczenia. Proces wychodzenia wspólnoty pamięci z wykluczenia społecznego