• Media re-education and the need to be constantly updated

Media re-education and the need to be constantly updated

Maarit Jaakkola
Google Scholar Maarit Jaakkola
Grzegorz Ptaszek
Google Scholar Grzegorz Ptaszek
Publikacja:

Abstrakt

Interview with Grzegorz Ptaszek

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.