• David Buckingham (2019). The Media Education Manifesto. Cambridge, UK: Polity Press, 128 pp., ISBN: 978-1-509-53587-3.

David Buckingham (2019). The Media Education Manifesto. Cambridge, UK: Polity Press, 128 pp., ISBN: 978-1-509-53587-3.

DOI: https://doi.org/10.19195/1899-5101.13.2(26).10
Katrin Saks
Google Scholar Katrin Saks
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.