Konstruowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych w świadomości indywidualnej narodowych społeczników we Wrocławiu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34616/fs.18.1.195.215

Słowa kluczowe:

konstruowanie pamięci zbiorowej, narodowe społecznikostwo, wywiad narracyjny, Żołnierze Wyklęci

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach pracy licencjackiej nad konstruowaniem pamięci zbiorowej o Żołnierzach Wyklętych przez narodowych społeczników we Wrocławiu. Wykorzystanie wywiadów narracyjnych oraz zanalizowanie ich za pomocą narzędzi wypracowanych przez teorię ugruntowaną pozwoliło na opis sposobów konstruowania obrazu Żołnierzy Wyklętych. Społecznicy deklarują chęć prowadzenia narracji otwartej na dialog i opartej na rzetelnych faktach. Jednocześnie w ich wypowiedziach często pobrzmiewa idealizacja postaci i skupienie na osobach wybitnych. W przypadku postaci kontrowersyjnych widać staranniejsze przemyślenie wypowiedzi. W artykule został także przedstawiony sposób postrzegania patriotyzmu i nacjonalizmu przez społeczników. Patriotyzm był kojarzony z działaniem, natomiast nacjonalizm ze sposobem myślenia, co szczególnie interesujące, ponieważ w socjologicznych definicjach często jest to przedstawiane odwrotnie.

Pobrania

Opublikowane

14-12-2022

Numer

Dział

Artykuły