Rada Naukowa

 • dr hab. Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab., prof. UWr Mateusz Błaszczyk, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Rafał Drozdowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • dr hab. Bruno Drwęski, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INAL-CO), Sorbona, Paryż
 • Józef Figa, Southern New Hampshire University
 • dr Helena Flam, Universität Leipzig
 • dr Byron Gaist, Centre for Applied Jungian Studies, Johannesburg (RPA)
 • dr hab. Marek Krajewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • dr hab., prof nadzw. Beata Łaciak, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Sylwia Neidhard
 • dr hab., prof. UW Lech Nijakowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Joanna Sikora, Australian National University
 • dr hab. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydawca
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
e-ISSN: 2657-3679
10.19195/2657-3679
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

fabrica@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • Erih Plus
 • DOAJ
 • CEEOL
 • Index Copernicus