Redakcja

  • Ewa Banaszak

redaktor naczelna, Uniwersytet Wrocławski

  • Dorota Majka-Rostek

z-ca redaktor naczelnej, Uniwersytet Wrocławski

  • Paweł Czajkowski

z-ca redaktor naczelnej, Uniwersytet Wrocławski

  • Irena Wolska-Zogata

sekretarz  redakcji, Uniwersytet Wrocławski

  • Robert Florkowski

sekretarz redakcji, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu