Rodzicielstwo w postaci „maternal gatekeeping”. Analiza zjawiska

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34616/142699

Słowa kluczowe:

maternal gatekeeping, role rodzicielskie, zachęcanie/zniechęcanie ojca

Abstrakt

Nawet niedaleka przeszłość ujawnia, że matkom przypisana jest rola tej właściwej, pierwszej, podstawowej opiekunki dziecka. Współcześnie oczekuje się równego udziału obojga rodziców w sprawach związanych z dzieckiem. Czy matki tak łatwo oddają pole, które dotychczas było ich domeną i utrwalaniem „starego” porządku społecznego? Zderzenie starego podejścia do ról rodzicielskich z nowymi oczekiwaniami, kierowanymi głównie do ojców, nie zawsze owocuje przejściem do wspólnego i równego udziału matki i ojca w zakresie realizacji ich ról rodzicielskich. Zachowania określane jako maternal gatekeeping mają złożoną naturę. Badacze starają się poznać, od czego zależy gotowość matek do zachęcania lub zniechęcania ojców do zaangażowania się w opiekę nad dzieckiem i odpowiedzialność za sprawy z nim związane. Prowadzona analiza nad zjawiskiem została oparta na teoretycznych rozważaniach i empirycznych dociekaniach badaczy, którzy oprócz minusów maternal gatekeeping wskazują także na szczególne sytuacje rodzinne uzasadniające tego typu zachowania.

Pobrania

Opublikowane

23-01-2023

Numer

Dział

Artykuły