Obecny, przewidywany oraz idealny obraz polskiej edukacji seksualnej w ocenie edukatorek seksualnych i nauczycielek wychowania do życia w rodzinie

Autor

  • Dominika Chmielewska

DOI:

https://doi.org/10.34616/142709

Słowa kluczowe:

edukatorki seksualne, formalna edukacja seksualna, nauczycielki wychowania do życia w rodzinie, seksualność

Abstrakt

Artykuł prezentuje rezultaty badań dotyczących społeczno-kulturowych, prawnych oraz administracyjnych uwarunkowań edukacji seksualnej. Badania miały na celu poznanie doświadczeń zawodowych osób bezpośrednio z nią związanych. Przeprowadzono częściowo ustrukturyzowane wywiady z edukatorkami seksualnymi i nauczycielkami wychowania do życia w rodzinie mieszkającymi w Warszawie. Jak się okazało w trakcie konstruowania próby oraz gromadzenia danych, edukowanie w obszarze seksualności jest zajęciem sfeminizowanym, brakuje edukatorów-mężczyzn. Tekst przybliża polską edukację seksualną w trzech aspektach – jej obecny i idealny obraz, a także przyszłość, jaka, zdaniem kobiet uczestniczących w badaniu, może ją czekać. W Polsce trwa spór o edukację seksualną, ma miejsce polaryzacja podejścia do tego tematu. Respondentki oceniają obecną sytuację społeczną negatywnie, określają ją jako „nagonkę na edukację seksualną”. Przyszłość widzą w czarnych barwach, jednak robią wszystko, by dzieci i młodzież – najważniejsi odbiorcy ich działań – miały dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie. Zostały również zaprezentowane opinie uczestniczek badania na temat tego, jak powinna wyglądać edukacja seksualna w idealnej odsłonie.

Pobrania

Opublikowane

01-01-2021

Numer

Dział

Artykuły