„Zajęcia z edukacji seksualnej nie istnieją. Istnieją lekcje WDŻ-u”. Polska edukacja seksualna z perspektywy młodych dorosłych

Autor

  • Alicja Jeznach Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.34616/142697

Słowa kluczowe:

cielesność, edukacja seksualna, młodzi dorośli, seksualność, wychowanie do życia w rodzinie

Abstrakt

Artykuł jest próbą przybliżenia stanowiska młodych dorosłych wobec polskiej edukacji seksualnej, która – pomimo europejskich zaleceń – wciąż pozostaje na niezadowalającym poziomie. Dane zebrano w celu zobrazowania stosunku młodych dorosłych do oferowanej im niegdyś edukacji seksualnej, jak i ukazania związanych z nią doświadczeń. Wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę artykułu sugerują, iż postulowane przez respondentów źródła edukacji seksualnej nie pokrywają się z tymi, z których faktycznie czerpali wiedzę. W związku z tym postanowiono przyjrzeć się edukacji seksualnej prowadzonej (bądź nie) w polskich szkołach i domach. Uzyskane rezultaty mogą stanowić cenną wiedzę dla osób lub organizacji zajmujących się tą problematyką. Poruszone w artykule kwestie mogą wyznaczyć kierunki dalszych badań, które pozwolą lepiej zrozumieć istotę problemów związanych z edukacją seksualną i wdrożyć odpowiednie działania mające na celu jej poprawienie w Polsce.

Pobrania

Opublikowane

01-01-2021

Numer

Dział

Artykuły