Kobiecość i męskość w narracjach biograficznych młodych prekariuszy – zarys interpretacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34616/142706

Słowa kluczowe:

badania biograficzne, kobiecość, męskość, prekariat

Abstrakt

Artykuł koncentruje się wokół relacji kategorii pracy i płci, które zostały uchwycone w wywiadach biograficznych z młodymi pracownikami prekaryjnymi. Na przykładzie wstępnej analizy kilku wywiadów autorka stara się pokazać, jak kształtują się te kategorie w doświadczeniach i tożsamości badanych. Tekst zawiera także rozważania o tym, jak męskość i kobiecość różnicują doświadczenia na rynku pracy oraz strategie życiowe podejmowane przez młodych pracowników. Artykuł jest próbą ukazania kierunku analizy pracy i płci jako głównych wymiarów nierówności opisywanych w narracjach biograficznych młodych pracowników wchodzących na rynek pracy w Polsce.

Pobrania

Opublikowane

01-01-2021

Numer

Dział

Artykuły