Dla redaktorów

Pytania, uzupełnienia, zmiany w związku ze stroną czasopisma należy kierować pod adresem: cns@wuwr.pl.

Aby zamieścić czasopismo w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), należy przesłać następujące informacje i materiały:

A. Ogólne do całości
1. tytuł, ISSN oraz banner: 830 x 206 pikseli, rozdzielczość 72 ppi, format jpg
2. charakterystyka, od dwóch zdań do 1800 znaków ze spacjami,
3. Wydawca, z linkiem do strony głównej, oraz logo: 158 x 232 pikseli, rozdzielczość 72 ppi, format jpg
4. określenie częstotliwości (np. rocznik) oraz wersji podstawowej (drukowana lub elektroniczna),

B. Szczegółowe do każdego tomu
5. numer tomu, rok, numer zeszytu, liczba stron oraz okładka: 600 x 850 pikseli, rozdzielczość 72 dpi, format jpg
6. spis treści, z określeniem stron artykułów "od - do",
7. artykuły w formacie pdf, abstrakty w języku angielskim, klucze (słowa i frazy),
8. informacje o autorach (np. ośrodek naukowy, obszar badawczy, ewentualnie też adres e-mail).

Ponadto na stronie powinny się znaleźć inne informacje: imię i nazwisko redaktora naczelnego, adres korespondencyjny, ewentualnie także procedura recenzowania i wskazówki dla autorów.

Szczegóły dotyczące współpracy są uzgadniane bezpośrednio z Wydawcami lub Redaktorami.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adresem: cns@wuwr.pl.