Komitet Redakcyjny

Dr Romana Łobodzińska - redaktor naczelny.