• Recenzja: Mario Ziegler, Successio. Die Vorsteher der stadtrömischen Christengemeinde in den ersten beiden Jahrhunderten, Dr. Rudolf Habelt, Bonn 2007, Antiquitas, Seria I: Abhandlungen zur alten Geschichte, t. LIV, s. 361, il. 5, 7 diagramów

Recenzja: Mario Ziegler, Successio. Die Vorsteher der stadtrömischen Christengemeinde in den ersten beiden Jahrhunderten, Dr. Rudolf Habelt, Bonn 2007, Antiquitas, Seria I: Abhandlungen zur alten Geschichte, t. LIV, s. 361, il. 5, 7 diagramów

Przemysław Nowak
Google Scholar Przemysław Nowak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.