• Tom 101 Nr 3 (2010): 101, 2010, z. 3

Tom 101 Nr 3 (2010): 101, 2010, z. 3

[14]

Kryzys i katastrofa: światowy kryzys XVII wieku
101, 2010, z. 3, Strony 353 - 385
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obchody rocznic historycznych: Rok Kopernika i Rok Odrodzenia 1953
101, 2010, z. 3, Strony 387 - 413
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieznana misja Kazimierza Świtalskiego we Francji w 1925 r.
101, 2010, z. 3, Strony 445 - 453
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s.1095, 5 nlb., 60 map, 3 tabele
101, 2010, z. 3, Strony 464 - 481
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O syntezie ustroju politycznego Wielkopolski dzielnicowej Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny Wielkopolski w latach 1138–1296, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, „Wielkopolska — Historia–Społeczeństwo–Kultura”, 28, s. 404
101, 2010, z. 3, Strony 509 - 517
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Jacqueline Christien, Françoise Ruzé, Sparte. Géographie, mythes et histoire, Armand Colin, Paris 2007, s. 432
101, 2010, z. 3, Strony 518 - 519
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Mario Ziegler, Successio. Die Vorsteher der stadtrömischen Christengemeinde in den ersten beiden Jahrhunderten, Dr. Rudolf Habelt, Bonn 2007, Antiquitas, Seria I: Abhandlungen zur alten Geschichte, t. LIV, s. 361, il. 5, 7 diagramów
101, 2010, z. 3, Strony 520 - 521
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Marta Kurkowska–Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2009, s. 256.
101, 2010, z. 3, Strony 521 - 527
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Nigel M. Kennell, Spartans. A New History, Oxford 2010, seria: „Ancient Cultures”, s. 218
101, 2010, z. 3, Strony 527 - 528
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Conrad Totman, Historia Japonii, tłum. J. Hunia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 895
101, 2010, z. 3, Strony 529 - 530
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, wybór, opracowanie i wprowadzenie Jan Surman i Gerald Mozeli, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 533
101, 2010, z. 3, Strony 530 - 532
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF