• W związku z polemiką Katarzyny Góreckiej, „O obiektywizm krytyki naukowej”

W związku z polemiką Katarzyny Góreckiej, „O obiektywizm krytyki naukowej”

Katarzyna Gołąbek
Google Scholar Katarzyna Gołąbek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.