• Tom 101 Nr 2 (2010): 101, 2010, z. 2

Tom 101 Nr 2 (2010): 101, 2010, z. 2

[14]

Nihiliści czy romantycy? Postawy polskich socjalistów wobec małżeństwa na przełomie XIX i XX w. do 1914 r. w świetle pamiętników, listów i literatury pięknej
101, 2010, z. 2, Strony 171 - 196
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W związku z polemiką Katarzyny Góreckiej, „O obiektywizm krytyki naukowej”
101, 2010, z. 2, Strony 251 - 256
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu w nowym oświetleniu Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno–publiczne, pod red. Haliny Manikowskiej i Wojciecha Brojera, Warszawa 2008, Instytut Historii PAN, Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, IV, s. 544
101, 2010, z. 2, Strony 263 - 270
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Timai. Studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin, redakcja naukowa Aleksander Wolicki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 256
101, 2010, z. 2, Strony 271 - 274
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 768
101, 2010, z. 2, Strony 274 - 281
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Ursula Reutter, Damasus, Bischof von Rom 366–384. Leben und Werk, Mohr Siebeck, Tübingen 2009, Studien und Texte zu Antike und Christentum, t. LV, s. XI, 567
101, 2010, z. 2, Strony 281 - 285
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Anna Barańska, Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego 1815–1830, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, Seria: Źródła i monografie 328, s. 910
101, 2010, z. 2, Strony 285 - 289
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Krzysztof Marchlewicz, Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich 1831–1863, Instytut Historii UAM, Poznań 2008, s. 338
101, 2010, z. 2, Strony 289 - 294
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Mariusz Kulik, Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego 1865–1914, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, s. 210
101, 2010, z. 2, Strony 294 - 298
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Artur Markowski, Między wschodem a zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, s. 250
101, 2010, z. 2, Strony 298 - 302
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Peter Fritzsche, Life and Death in the Third Reich, The Belknap Press, Cambridge, Mass.–London 2008, s. 368
101, 2010, z. 2, Strony 302 - 304
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Václav Průcha a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, t. II: Období 1945–1992, Nakladatelství Doplněk, Brno 2009, s. 1002
101, 2010, z. 2, Strony 305 - 307
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Michael McCormick, Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300–900, tłum. Arkadiusz Bugaj, Zbigniew Dalewski, Jacek Lang, Irena Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 834
101, 2010, z. 2, Strony 307 - 309
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły Recenzyjne, Recenzje, Noty Recenzyjne [18]

Girolamo Arnaldi rozlicza najeźdźców Italii przez stulecia
101, 2010, z. 2, Strony 257 - 263
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF