• Recenzja: Jakub Polit, Pod wiatr. Czang Kaj–szek 1887–1975, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków 2008, s. 756

Recenzja: Jakub Polit, Pod wiatr. Czang Kaj–szek 1887–1975, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków 2008, s. 756

Tomasz Flasiński
Google Scholar Tomasz Flasiński
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.