• Tom 101 Nr 1 (2010): 101, 2010, z. 1

Tom 101 Nr 1 (2010): 101, 2010, z. 1

Rozprawy [13]

The Cultural History of the Travelogue
101, 2010, z. 1, Strony 1 - 11

[14]

Antywzorzec biskupa w instrukcji kapituły krakowskiej na synod piotrkowski 1551 r.
101, 2010, z. 1, Strony 13 - 52
Białoruski ruch narodowy a III Rzesza wrzesień 1939–czerwiec 1941
101, 2010, z. 1, Strony 53 - 88
Rozważania nad modelem podręcznika akademickiego historii na marginesie najnowszego podręcznika: Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 712
101, 2010, z. 1, Strony 115 - 121
Popis ignorancji Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, pod redakcją Bogdana Musiała przy współpracy Jana Szumskiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, seria „Dokumenty”, tom XXXIX, Warszawa 2009, s. 317
101, 2010, z. 1, Strony 121 - 125
Orszak Hitlera Stephan Marks, Warum folgten sie Hitler? Die Psychologie des Nationalsozialismus, Patmos Verlag GmbH, Düsseldorf 2007, s. 220
101, 2010, z. 1, Strony 125 - 131
Recenzja: Salvatore Bono, Un altro Mediterraneo. Una storia comune fra scontri e integrazioni, Salerno Editrice, Roma 2008, s. 352
101, 2010, z. 1, Strony 131 - 134
Recenzja: Zbigniew Mirosław Osiński, Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI–XVII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 227
101, 2010, z. 1, Strony 134 - 136
Recenzja: Prince Henry Revived. Image and Exemplarity in Early Modern England, edited by Timothy Wilks, Southampton Solent University in association with Paul Holberton publishing, 2007, s. 312
101, 2010, z. 1, Strony 137 - 138
Recenzja: Korespondencja Fryderyka Chopina, oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska–Straus, t. I: 1816–1831, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s.790
101, 2010, z. 1, Strony 138 - 141
Recenzja: Jakub Polit, Pod wiatr. Czang Kaj–szek 1887–1975, Wydawnictwo „Arcana”, Kraków 2008, s. 756
101, 2010, z. 1, Strony 141 - 145
Recenzja: Vasyl Kuchabsky, Western Ukraine in Conflict with Poland and Bolshevism, 1918–1923, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, Edmonton and Toronto: 2009, s. XXIX + 346 + 6 kolorowych map i indeks
101, 2010, z. 1, Strony 145 - 147