• Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności

Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności

Grażyna Liczbińska
Google Scholar Grażyna Liczbińska
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.