• Tom 100 Nr 4 (2009): 100, 2009, z. 4

Tom 100 Nr 4 (2009): 100, 2009, z. 4

Rozprawy [13]

Pokora i upokorzenie króla — rytuały i emocje
100, 2009, z. 4, Strony 661 - 689

[14]

Funkcjonowanie siedemnastowiecznego dworu kobiecego w świetle pism La Grande Mademoiselle
100, 2009, z. 4, Strony 691 - 723
Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba charakterystyki
100, 2009, z. 4, Strony 725 - 754
„Polityka solna” w Księstwie Warszawskim w latach 1807–1815
100, 2009, z. 4, Strony 761 - 780
Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności
100, 2009, z. 4, Strony 781 - 794
Dymisja ministra Augusta Zaleskiego w świetle raportów bułgarskiego MSZ
100, 2009, z. 4, Strony 795 - 803
Kościół katolicki i państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym Krzysztof Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 422
100, 2009, z. 4, Strony 819 - 824
Plamy na bandażu Mariusz Borowiak, Plamy na banderze, Alma–Press, Warszawa 2007, s. 415
100, 2009, z. 4, Strony 825 - 828
Reportaż o pamięci Jean–Yves Potel, La fin de l’innocence. La Pologne face à son passé juif, Editions Autrement, Paris 2009, s. 284
100, 2009, z. 4, Strony 828 - 835
Recenzja: A Local Society in Transition. The „Henryków Book” and Related Documents, tłum. i oprac. Piotr Górecki, „Studies and Texts”, t. 155, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2007
100, 2009, z. 4, Strony 835 - 839
Recenzja: Małgorzata Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008, s. 556
100, 2009, z. 4, Strony 839 - 843
Recenzja: Piotr Kroll, Od ugody hadziackiej do Cudnowa — Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658–1660, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 452
100, 2009, z. 4, Strony 844 - 849
Recenzja: Dariusz Nawrot, Litwa i Napoleon w 1812 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 792
100, 2009, z. 4, Strony 849 - 857
Recenzja: Hans H. Lembke, Die Schwarzen Schafe bei den Gradenwitz und Kuczynski. Zwei Berliner Familien im 19. und 20. Jahrhundert, trafo Wissenschaftsverlag, Berlin 2008, s. 433
100, 2009, z. 4, Strony 857 - 859
Recenzja: Roman Baron, Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna, Toruń 2009, s. 281
100, 2009, z. 4, Strony 859 - 863
Recenzja: Andrzej Czyżewski, Destalinizacja polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 119
100, 2009, z. 4, Strony 863 - 868
Recenzja: Peter Ullgren, Det stora nordiska kriget 1700–1721. En berättelse om stormarkten Sveriges fall, Prisma, Stockholm 2008, s. 372
100, 2009, z. 4, Strony 868 - 870
[Zmarł Profesor Stefan Krzysztof Kuczyński]
100, 2009, z. 4, Strony 1 - 2