Kościół katolicki i państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym Krzysztof Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 422

Autor

  • Andrzej Szwarc

Opublikowane

2009-12-31