• Kościół katolicki i państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym Krzysztof Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 422

Kościół katolicki i państwo rosyjskie po powstaniu styczniowym Krzysztof Lewalski, Kościół rzymskokatolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 422

Andrzej Szwarc
Google Scholar Andrzej Szwarc
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.