• Recenzja: Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius, wyd. Christopher Grocock, Sally Grainger, Prospect Books, Blackawton, Totnes, Devon 2006, s. 414

Recenzja: Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius, wyd. Christopher Grocock, Sally Grainger, Prospect Books, Blackawton, Totnes, Devon 2006, s. 414

Maciej Kokoszko
Google Scholar Maciej Kokoszko
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.