• Tom 100 Nr 3 (2009): 100, 2009, z. 3

Tom 100 Nr 3 (2009): 100, 2009, z. 3

Rozprawy [13]

Akt — forma nie idealna
100, 2009, z. 3, Strony 363 - 385

[14]

Nadzy, bosi, z obnażonymi pośladkami — jeńcy w sztuce Moche
100, 2009, z. 3, Strony 387 - 405
Pierwsze polemiki wokół zmartwychwstania i losów ciała Jezusa w kontekście rzeczywistości praktyk grzebalnych epoki
100, 2009, z. 3, Strony 407 - 435
Mikill maðr ok sterkr — czyli jak powinien wyglądać skald
100, 2009, z. 3, Strony 437 - 446
Apologia Najświętszej Marii Panny — czy Bóg może przywrócić kobiecie utracone dziewictwo?
100, 2009, z. 3, Strony 447 - 463
Abito e monachesimo nel pieno Medioevo: spunti per una discussione
100, 2009, z. 3, Strony 465 - 473
L’abito e il corpo dei religiosi nelle fonti agiografiche. Il mantello come simbolo di identità
100, 2009, z. 3, Strony 475 - 494
Grube ciało. Społeczne postrzeganie otyłości w średniowieczu
100, 2009, z. 3, Strony 495 - 524
Kobiety, asceza i władza nad ciałem w późniejszym średniowieczu
100, 2009, z. 3, Strony 525 - 545
Żydowska fizys. Wysokość ciała i standard życia Żydów w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku
100, 2009, z. 3, Strony 547 - 565
Sportsmenki na frontach zimnej wojny. Obraz ciała zawodniczek z krajów socjalistycznych w zachodniej prasie sportowej
100, 2009, z. 3, Strony 567 - 586
Recenzja: Marcin Zawilski, Małżeństwo, kobieta, cielesność. Instytucja małżeństwa w XII i XIII–wiecznej Francji, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2008, s. 255
100, 2009, z. 3, Strony 626 - 630
Recenzja: Caroline Walker Bynum, Wonderful Blood. Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2007, s. XIX, 402, bibliografia, indeks
100, 2009, z. 3, Strony 630 - 636
Recenzja: Jayne Shrimpton, Family Photographs & How to Date Them, Country- side Books, Newbury Berkshire 2008, s. 191
100, 2009, z. 3, Strony 636 - 639
Recenzja: Tadeusz Brzeziński, Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Za- chodzie 1939–1946. Z Armią Andersa z ZSRR ku Polsce, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2008, „Biblioteka Zesłań ca”, s. 264+2 nlb., ilustracje, indeksy, streszczenie ang.
100, 2009, z. 3, Strony 639 - 643
Recenzja: Ciało w kulturze i nauce, pod redakcją Mariusza Chołodego, Anny Cwojdzińskiej i Beaty Ziółkowskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 124
100, 2009, z. 3, Strony 643 - 644
Recenzja: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, pod redakcją Małgorzaty Szpakowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, War szawa 2008, s. 312
100, 2009, z. 3, Strony 644 - 645
Recenzja: Joan P. Alcock, Food in the ancient world, Greenwood Press, West- port, Connecticut–London 2006, s. 276
100, 2009, z. 3, Strony 646 - 647
Recenzja: Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the Latin recipe text Apicius, wyd. Christopher Grocock, Sally Grainger, Prospect Books, Blackawton, Totnes, Devon 2006, s. 414
100, 2009, z. 3, Strony 647 - 648
Recenzja: Sally Grainger, Cooking Apicius. Roman Recipes for Today, Prospect Books, Blackawton, Totnes, Devon 2006, s. 128
100, 2009, z. 3, Strony 649 - 650
Recenzja: Eat, drink and be merry Luke 12:19. Food and wine in Byzantium. In honour of Professor A. A. M. Bryer, red. L. Brubaker, K. Linardou, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Hampshire 2007, s. 272
100, 2009, z. 3, Strony 650 - 652

Przeglądy Badań [16]

Stan badań nad historią antykoncepcji w XIX i XX wieku
100, 2009, z. 3, Strony 603 - 619