• Ludwik Niemiecki, król niedoceniany — nowa biografia polityczna Eric J. Goldberg, Struggle for Empire. Kingship and Conflict under Louis the German, 817–876, Cornell University Press, Ithaca–London 2006, s. XXI+388

Ludwik Niemiecki, król niedoceniany — nowa biografia polityczna Eric J. Goldberg, Struggle for Empire. Kingship and Conflict under Louis the German, 817–876, Cornell University Press, Ithaca–London 2006, s. XXI+388

Aneta Pieniądz
Google Scholar Aneta Pieniądz
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.