• Tom 100 Nr 2 (2009): 100, 2009, z. 2

Tom 100 Nr 2 (2009): 100, 2009, z. 2

[14]

Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej
100, 2009, z. 2, Strony 207 - 236
Okoliczności zmiany polityki papieża Klemensa V wobec sprawy templariuszy na przełomie 1307 i 1308 r.
100, 2009, z. 2, Strony 237 - 252
Z dziejów opactwa benedyktynów w Starych Trokach XV–połowa XVII w.
100, 2009, z. 2, Strony 253 - 286
Łacińskojęzyczne inskrypcje nagrobne jako źródło do badań nad kobietą w okresie nowożytnym oraz wyzwanie edytorskie w związku z książką Katarzyny Góreckiej, Pobożne matrony i cnotliwe panny, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, s. 200, ilustr.
100, 2009, z. 2, Strony 307 - 318
Recenzja: Ignacy Lewandowski, Historiografia rzymska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 528
100, 2009, z. 2, Strony 319 - 321
Recenzja: Texts and Identities in the Early Middle Ages, red. Richard Corradini, Rob Meens, Christina Pössel, Philip Shaw, Wien 2006, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 12, s. 460
100, 2009, z. 2, Strony 321 - 324
Recenzja: Dieter Hägermann, Das Papsttum am Vorabend des Investiturstreites. Stephan IX. 1057–1058, Benedikt X. 1058 und Nikolaus II. 1058–1061, Anton Hiersemann, Stuttgart 2008, Päpste und Papsttum, t. XXXVI, s. XII, 247
100, 2009, z. 2, Strony 325 - 326
Recenzja: Samantha Kahn Herrick, Imagining the Sacred Past: Hagiography and Power in Early Normandy, Harvard University Press, Cambridge MA. — London U.K. 2007, Harvard Historical Studies, 156, s. XIII + 256
100, 2009, z. 2, Strony 326 - 328
Recenzja: Jan Szymczak, Pojedynki i harce. Turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008, s. 288
100, 2009, z. 2, Strony 328 - 331
Recenzja: Ernest Marcos Hierro, Almogàvers. La història, L’esfera dels llibres, Barcelona 2005, s. 365
100, 2009, z. 2, Strony 331 - 336
Recenzja: Andrzej Żygadło, Reformacja w Szwecji, Danii i Norwegii. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2005, s. 280
100, 2009, z. 2, Strony 337 - 345
Recenzja: Mathias Niendorf, Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit 1569–1795, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006, s. 329
100, 2009, z. 2, Strony 345 - 349
Recenzja: Barbarzyńcy u bram Imperium, pod red. Stanisława Turleja, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2007, Mediterraneum IV, s. 312
100, 2009, z. 2, Strony 349 - 350
Recenzja: Jacek Wiewiorowski, Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych — duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 451
100, 2009, z. 2, Strony 350 - 351
Recenzja: Georg Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 626
100, 2009, z. 2, Strony 352 - 353
Recenzja: Frank Kolb, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, przekład A. Gierlińska, do druku podał L. Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 307
100, 2009, z. 2, Strony 353 - 354
Recenzja: Stephen Mitchell, A History of the Later Roman Empire, ad 284–641, Blackwell Publishing, Malden, Oxford 2007, s. 469
100, 2009, z. 2, Strony 354 - 355
Recenzja: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. Norbert Widok, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opolska Biblioteka Teologiczna 105, Opole 2008, s. 296
100, 2009, z. 2, Strony 355 - 357

Miscellanea [20]

Turek na rencie dożywotniej w Polsce w XVI wieku
100, 2009, z. 2, Strony 287 - 291

Przeglądy Badań [16]

Millennium urodzin św. Piotra Damianiego
100, 2009, z. 2, Strony 293 - 300