• Recenzja: Mathias Niendorf, Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit 1569–1795, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006, s. 329

Recenzja: Mathias Niendorf, Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit 1569–1795, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2006, s. 329

Robert Friedl
Google Scholar Robert Friedl
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.